سایت خودرو فرسوده
ثبت‌نام خودرو فرسوده
مشخصات طرح
مشخصات مالک
مشخصات خودرو فرسوده
پلاک خودرو
تعهدات
  • اینجانب متعهد میگردم کلیه موارد فوق را در کمال صحت عقل و اراده بدون هرگونه اجبار یا اکراه که موجب سلب اختیار گردد طبق مدارک و اسناد موجود کامل نموده و هرگونه خطا را که ثابت شود از طرف اینجانب در هنگام ثبت نام بوده قبول کرده و پاسخگو باشم .
  • ضمن اینکه در صورت فراخوان از طرف مرکز نسبت به تشکیل پرونده و تحویل خودرو به مرکز اسقاط اقدام نمایم.
  • ثبت در سامانه پیش ثبت نام می باشد و در زمان تشکیل پرونده ، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نموده اند.
تصویر کپچا
commodo Praesent Donec Aenean in mattis adipiscing sit elementum