سایت خودرو فرسوده
ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل

تاریخچه ستاد مدیریت حمل و نقل وسوختدر راستای تحقق چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق خدمت رسانی، عدالت گستری، مهرورزی و تعالی مادی و معنوی در کشور عزیزمان، در ظلل عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و همکاری قوای سه گانه تحت هدایت و رهبری خردمندانه حضرت آیت الله خامنه ای، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با هدف برنامه ریزی راهبردی، هماهنگی بین بخشی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و پیگیری اجرای طرح های مرتبط و در برخی از موارد اجرای برخی طرح ها در قالب یک بسته سیاستی جامع شامل ساماندهی حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت بنا نهاده شد .اقدامات اساسی دولت نهم درحوزه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با ارائه تبصره ۱۳ قانون بودجه سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ کل کشور آغاز شد و در ادامه قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت پس از تصویب در هیات وزیران به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای محترم نگهبان در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ توسط ریاست محترم جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد .بر این اساس ستاد در سه بخش حمل و نقل، نوسازی ناوگان فرسوده و صنایع انرژی در قالب ۳ معاونت با مدیریت های سه گانه در هر یک تعریف شده و در چند سال اخیر فعالیت های چشمگیر و مهمی را به انجام رساند این گزارش اهم فعالیت ها و خروجی های حاصله را پیش روی شما قرار میدهد.
براساس اهداف پیش بینی شده، مصرف سرانه بنزین باید از روزانه ۱/۱ لیتر بر نفر در سال ۸۶ به ۸/۰ لیتر در سال جاری و ۷/۰ لیتر بر نفر در سال ۹۴ کاهش یابد و از سویی دیگر پیش بینی شده است که با توسعه زیر ساخت ها  و ناوگان حمل و نقل عمومی، دو سوخت بنزین و نفت و گاز حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ از سبد حمایتی دولت خارج شوند. هدفمندسازی یارانه ها اثر ویژه ای بر قیمت انرژی های قابل مصرف در بخش حمل و نقل کشور و به تبع آن در هزینه های تمام شده در این بخش و سایر بخش ها خواهد داشت.
بخش عمده این اثرات بر اساس تجارب دهه های گذشته، روانی بوده و قسمت کوچکی به صورت تورم مستقیم و غیر مستقیم قابل احصا وبراورد است .
از این رو تدوین سیاست های قابل اجرا و تبدیل آن به برنامه های منسجم،پروژه ها و فعالیت ها در برنامه زمانی اجرای قانون (۱۳۹۴-۱۳۸۹) نقش مهمی بر کاهش آثار روانی و مدییت هزینه ها و در نتیجه کاهش تورم کاذب و واقعی ناشی از آن خواهد داشت.
با توجه به بند (د)ماده ۸ قانون هدفمند سازی یارانه ها،ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گروه تحول اقتصادی با دستور دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری محترم در آبان ماه ۱۳۸۸ موظف به تهیه بسته سیاسی حمایتی بخش حمل و نقل در قانون هدفمند کردن یارانه ها با همکاری وزارت راه و ترابری و وزارت کشور شد.
در این راستا بررسی ها و مطالعات لازم صورت گرفت و جلسات کارشناسی متعدد در ستاد و سپس در کارگروه تحول اقتصادی برگزار شد که پس از ویرایش و اصلاحات لازم در بهمن ماه ۸۸ مورد تصویب کارگروه مزبور قرار گرفت.
بسته سیاسی حمایتی بخش حمل و نقل در هدفمند سازی یارانه ها، با تاکید بر اصلاح الگوی مصرف و ضمن اقدامات کوتاه مدت (در سال اول اجرای قانون ) ضمن ارائه پیشنهاد های لازم جهت تصویب وابلاغ از سوی رئیس جمهوری تدوین شده است.یکی از زیر مجموعه های فعالیت ستاد مدیریت حمل و نقل نوسازی ناوگان می باشد که با خروج خودروهای فرسوده از سیستم حمل و نقل سهم عظیمی در مدیریت سوخت ایفا کرده است.
امید است بتوانیم خدمتگزاران خوبی برای مردم عزیزمان باشیم***

et, lectus consequat. massa Praesent dolor libero sem, ut